συστήματα ασύρματης παραγγελιοληψίας

συστήματα ασύρματης παραγγελιοληψίας προσφορά, συστήματα ασύρματης παραγγελιοληψίας προσφορές, συστήματα ασύρματης παραγγελιοληψίας τιμή, συστήματα ασύρματης παραγγελιοληψίας τιμές, συστηματα ασυρματης παραγγελιοληψιας προσφορα, συστηματα ασυρματης παραγγελιοληψιας προσφορες, συστηματα ασυρματης παραγγελιοληψιας τιμη, συστηματα ασυρματης παραγγελιοληψιας τιμες

σύστημα ασύρματης παραγγελιοληψίας

σύστημα ασύρματης παραγγελιοληψίας προσφορά σύστημα ασύρματης παραγγελιοληψίας προσφορές σύστημα ασύρματης παραγγελιοληψίας τιμή σύστημα ασύρματης παραγγελιοληψίας τιμές συστημα ασυρματης παραγγελιοληψιας προσφορα συστημα ασυρματης παραγγελιοληψιας προσφορες συστημα ασυρματης παραγγελιοληψιας τιμη συστημα ασυρματης παραγγελιοληψιας τιμες

συστήματα φορητής παραγγελιοληψίας

συστήματα φορητής παραγγελιοληψίας προσφορά

συστήματα φορητής παραγγελιοληψίας προσφορές
συστήματα φορητής παραγγελιοληψίας τιμή
συστήματα φορητής παραγγελιοληψίας τιμές
συστηματα φορητης παραγγελιοληψιας προσφορα
συστηματα φορητης παραγγελιοληψιας προσφορες
συστηματα φορητης παραγγελιοληψιας τιμη
συστηματα φορητης παραγγελιοληψιας τιμες
σύστημα φορητής παραγγελιοληψίας
σύστημα φορητής παραγγελιοληψίας προσφορά
σύστημα φορητής παραγγελιοληψίας προσφορές
σύστημα φορητής παραγγελιοληψίας τιμή
σύστημα φορητής παραγγελιοληψίας τιμές
συστημα φορητης παραγγελιοληψιας προσφορα
συστημα φορητης παραγγελιοληψιας προσφορες
συστημα φορητης παραγγελιοληψιας τιμη
συστημα φορητης παραγγελιοληψιας τιμες

συστήματα delivery

συστήματα delivery προσφορά, συστήματα delivery προσφορές, συστήματα delivery τιμή, συστήματα delivery τιμές
συστηματα delivery προσφορα συστηματα delivery προσφορες συστηματα delivery τιμη συστηματα delivery τιμες

σύστημα delivery

σύστημα delivery προσφορά
σύστημα delivery προσφορές
σύστημα delivery τιμή
σύστημα delivery τιμές
συστημα delivery προσφορα
συστημα delivery προσφορες
συστημα delivery τιμη
συστημα delivery τιμες

συστήματα παραγγελιοληψίας delivery

συστήματα παραγγελιοληψίας delivery προσφορά
συστήματα παραγγελιοληψίας delivery προσφορές
συστήματα παραγγελιοληψίας delivery τιμή
συστήματα παραγγελιοληψίας delivery τιμές
συστηματα παραγγελιοληψιας delivery προσφορα
συστηματα παραγγελιοληψιας delivery προσφορες
συστηματα παραγγελιοληψιας delivery τιμη
συστηματα παραγγελιοληψιας delivery τιμες
σύστημα παραγγελιοληψίας delivery
σύστημα παραγγελιοληψίας delivery προσφορά
σύστημα παραγγελιοληψίας delivery προσφορές
σύστημα παραγγελιοληψίας delivery τιμή
σύστημα παραγγελιοληψίας delivery τιμές
συστημα παραγγελιοληψιας delivery προσφορα
συστημα παραγγελιοληψιας delivery προσφορες
συστημα παραγγελιοληψιας delivery τιμη
συστημα παραγγελιοληψιας delivery τιμες

συστήματα παραγγελιοληψίας windows smartphone

συστήματα παραγγελιοληψίας windows smartphone προσφορά
συστήματα παραγγελιοληψίας windows smartphone προσφορές
συστήματα παραγγελιοληψίας windows smartphone τιμή
συστήματα παραγγελιοληψίας windows smartphone τιμές
συστηματα παραγγελιοληψιας windows smartphone προσφορα
συστηματα παραγγελιοληψιας windows smartphone προσφορες
συστηματα παραγγελιοληψιας windows smartphone τιμη
συστηματα παραγγελιοληψιας windows smartphone τιμες
σύστημα παραγγελιοληψίας windows smartphone
σύστημα παραγγελιοληψίας windows smartphone προσφορά
σύστημα παραγγελιοληψίας windows smartphone προσφορές
σύστημα παραγγελιοληψίας windows smartphone τιμή
σύστημα παραγγελιοληψίας windows smartphone τιμές
συστημα παραγγελιοληψιας windows smartphone προσφορα
συστημα παραγγελιοληψιας windows smartphone προσφορες
συστημα παραγγελιοληψιας windows smartphone τιμη
συστημα παραγγελιοληψιας windows smartphone τιμες

συστήματα παραγγελιοληψίας windows

συστήματα παραγγελιοληψίας windows προσφορά
συστήματα παραγγελιοληψίας windows προσφορές
συστήματα παραγγελιοληψίας windows τιμή
συστήματα παραγγελιοληψίας windows τιμές
συστηματα παραγγελιοληψιας windows προσφορα
συστηματα παραγγελιοληψιας windows προσφορες
συστηματα παραγγελιοληψιας windows τιμη
συστηματα παραγγελιοληψιας windows τιμες
σύστημα παραγγελιοληψίας windows
σύστημα παραγγελιοληψίας windows προσφορά
σύστημα παραγγελιοληψίας windows προσφορές
σύστημα παραγγελιοληψίας windows τιμή
σύστημα παραγγελιοληψίας windows τιμές
συστημα παραγγελιοληψιας windows προσφορα
συστημα παραγγελιοληψιας windows προσφορες
συστημα παραγγελιοληψιας windows τιμη
συστημα παραγγελιοληψιας windows τιμες

συστήματα παραγγελιοληψίας pda
συστήματα παραγγελιοληψίας pda προσφορά
συστήματα παραγγελιοληψίας pda προσφορές
συστήματα παραγγελιοληψίας pda τιμή
συστήματα παραγγελιοληψίας pda τιμές
συστηματα παραγγελιοληψιας pda προσφορα
συστηματα παραγγελιοληψιας pda προσφορες
συστηματα παραγγελιοληψιας pda τιμη
συστηματα παραγγελιοληψιας pda τιμες
σύστημα παραγγελιοληψίας pda
σύστημα παραγγελιοληψίας pda προσφορά
σύστημα παραγγελιοληψίας pda προσφορές
σύστημα παραγγελιοληψίας pda τιμή
σύστημα παραγγελιοληψίας pda τιμές
συστημα παραγγελιοληψιας pda προσφορα
συστημα παραγγελιοληψιας pda προσφορες
συστημα παραγγελιοληψιας pda τιμη
συστημα παραγγελιοληψιας pda τιμες

συστήματα παραγγελιοληψίας android

συστήματα παραγγελιοληψίας android προσφορά
συστήματα παραγγελιοληψίας android προσφορές
συστήματα παραγγελιοληψίας android τιμή
συστήματα παραγγελιοληψίας android τιμές
συστηματα παραγγελιοληψιας android προσφορα
συστηματα παραγγελιοληψιας android προσφορες
συστηματα παραγγελιοληψιας android τιμη
συστηματα παραγγελιοληψιας android τιμες
σύστημα παραγγελιοληψίας android
σύστημα παραγγελιοληψίας android προσφορά
σύστημα παραγγελιοληψίας android προσφορές
σύστημα παραγγελιοληψίας android τιμή
σύστημα παραγγελιοληψίας android τιμές
συστημα παραγγελιοληψιας android προσφορα
συστημα παραγγελιοληψιας android προσφορες
συστημα παραγγελιοληψιας android τιμη
συστημα παραγγελιοληψιας android τιμες

συστήματα παραγγελιοληψίας smartphone

συστήματα παραγγελιοληψίας smartphone προσφορά
συστήματα παραγγελιοληψίας smartphone προσφορές
συστήματα παραγγελιοληψίας smartphone τιμή
συστήματα παραγγελιοληψίας smartphone τιμές
συστηματα παραγγελιοληψιας smartphone προσφορα
συστηματα παραγγελιοληψιας smartphone προσφορες
συστηματα παραγγελιοληψιας smartphone τιμη
συστηματα παραγγελιοληψιας smartphone τιμες
σύστημα παραγγελιοληψίας smartphone
σύστημα παραγγελιοληψίας smartphone προσφορά
σύστημα παραγγελιοληψίας smartphone προσφορές
σύστημα παραγγελιοληψίας smartphone τιμή
σύστημα παραγγελιοληψίας smartphone τιμές
συστημα παραγγελιοληψιας smartphone προσφορα
συστημα παραγγελιοληψιας smartphone προσφορες
συστημα παραγγελιοληψιας smartphone τιμη
συστημα παραγγελιοληψιας smartphone τιμες

συστήματα παραγγελιοληψίας android tablet
συστήματα παραγγελιοληψίας android tablet προσφορά
συστήματα παραγγελιοληψίας android tablet προσφορές
συστήματα παραγγελιοληψίας android tablet τιμή
συστήματα παραγγελιοληψίας android tablet τιμές
συστηματα παραγγελιοληψιας android tablet προσφορα
συστηματα παραγγελιοληψιας android tablet προσφορες
συστηματα παραγγελιοληψιας android tablet τιμη
συστηματα παραγγελιοληψιας android tablet τιμες
σύστημα παραγγελιοληψίας tablet, σύστημα παραγγελιοληψίας tablet προσφορά – σύστημα παραγγελιοληψίας tablet προσφορές, σύστημα παραγγελιοληψίας tablet τιμή
σύστημα παραγγελιοληψίας tablet τιμές
συστημα παραγγελιοληψιας tablet προσφορα
συστημα παραγγελιοληψιας tablet προσφορες
συστημα παραγγελιοληψιας tablet τιμη
συστημα παραγγελιοληψιας tablet τιμες

συστήματα παραγγελιοληψίας windows mobile

συστήματα παραγγελιοληψίας windows mobile προσφορά
συστήματα παραγγελιοληψίας windows mobile προσφορές
συστήματα παραγγελιοληψίας windows mobile τιμή
συστήματα παραγγελιοληψίας windows mobile τιμές
συστηματα παραγγελιοληψιας windows mobile προσφορα
συστηματα παραγγελιοληψιας windows mobile προσφορες
συστηματα παραγγελιοληψιας windows mobile τιμη
συστηματα παραγγελιοληψιας windows mobile τιμες
σύστημα παραγγελιοληψίας windows mobile
σύστημα παραγγελιοληψίας windows mobile προσφορά
σύστημα παραγγελιοληψίας windows mobile προσφορές
σύστημα παραγγελιοληψίας windows mobile τιμή
σύστημα παραγγελιοληψίας windows mobile τιμές
συστημα παραγγελιοληψιας windows mobile προσφορα
συστημα παραγγελιοληψιας windows mobile προσφορες
συστημα παραγγελιοληψιας windows mobile τιμη
συστημα παραγγελιοληψιας windows mobile τιμες

συστήματα παραγγελιοληψίας λιανικής πώλησης, ταμειακά συστήματα παραγγελιοληψίας, συστήματα παραγγελιοληψίας retail, συστήματα παραγγελιοληψίας για εστιατόρια, συστήματα παραγγελιοληψίας εστιατορίων, συστήματα παραγγελιοληψίας για bar, συστήματα παραγγελιοληψίας για beach bar, συστήματα παραγγελιοληψίας για χώρους εστίασης, συστήματα παραγγελιοληψίας εστίασης, συστήματα παραγγελιοληψίας για χώρους εστίασης, συστήματα παραγγελιοληψίας για fast food, συστήματα, παραγγελιοληψίας take away, συστήματα παραγγελιοληψίας take out, συστήματα παραγγελιοληψίας φορητά τερματικά, φορητή παραγγελιοληψία android, συστήματα παραγγελιοληψίας για ταβέρνες, συστήματα παραγγελιοληψίας για πιτσαρίες, συστήματα παραγγελιοληψίας για pizza
συστήματα παραγγελιοληψίας για ψητοπωλεία
συστήματα παραγγελιοληψίας για σουβλάκια
συστήματα παραγγελιοληψίας για σουβλατζίδικα
touch screen παραγγελιοληψία

Σύστημα παραγγελιοληψίας Android

Ευέλικτη εφαρμογή μέσω ANDROID συσκευών, που προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης & ταχείας εξυπηρέτησης πολλαπλών παραγγελιών.

Ασύρματη λειτουργία χωρίς διακοπές και περιττές καθυστερήσεις. Ξεχάστε τα ακριβά και δυσεύρετα PDA!  Παρέχεται η επιλογή χρήσης εικονικών εκτυπωτών για μείωση κόστους.

Σύστημα παραγγελιοληψίας Windows

Η εφαρμογή είναι κατάλληλα σχεδιασμένη, ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον αυτοματισμό και τη μηχανογράφιση χώρων εστίασης.

Καλύπτει πλήρως τη διαδικασία παραγγελιοληψίας, υποστηρίζοντας λειτουργίες που εξασφαλίζουν γρήγορη & αποτελεσματική διεκπαιρέωση των επιχειρησιακών εργασιών.

Σύστημα παραγγελιοληψίας Delivery

Η εφαρμογή Delivery έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες επιχειρήσεων διανομής φαγητού, όπως ψητοπωλεία, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, fast food.

Υποστηρίζει αναγνώριση κλήσης, χρήση χαρτών Google, έλεγχο πελατολογίου & διανομέα. Συνδέεται με ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό. Το καλύτερο λογισμικό διανομής φαγητού – delivery στην αγορά!

Προσφορές

Σύστημα Android

Χωρίς χρήση Η/Υ

Smartphone + Εφαρμογή

Κεραία + Virtual Printer

Εγκατάσταση – Εκπαίδευση

Λεπτομέρειες

Σύστημα Windows

Με χρήση Η/Υ

Windows Phone + Εφαρμογή + Κεραία

PC + Οθόνη + Εκτυπωτής + Εφαρμογή

Εγκατάσταση – Εκπαίδευση

Λεπτομέρειες

Σύστημα Delivery

Με αναγνώριση κλήσης

PC + Οθόνη + Εφαρμογή

Αναγνώριση κλήσης + Θερμικός Εκτυπωτής

Εγκατάσταση – Εκπαίδευση

Λεπτομέρειες

Σύστημα παραγγελιοληψίας Android

Η εφαρμογή για φορητά τερματικά android αναπτύχθηκε για να καλύψει τις βασικές απαιτήσεις παραγγελιοληψίας όλων των επιχειρήσεων τύπου εστιατορίου ή καφέ χωρίς πολυπλοκότητα. Σε αντίθεση με τα περισσότερα προγράμματα της αγοράς δεν χρειάζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή για να λειτουργήσει. Όλη η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στο android smartphone, εμείς στέλνουμε την παραγγελίας μας και αυτή εκτυπώνεται στους θερμικούς εκτυπωτές μας.  Δεν χρειάζεται αγορά PDA. Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε smartphone ή tablet με λειτουργικό σύστημα Android.

android παραγγελιοληψία

      Κεντρικές  δυνατότητες λογισμικού

 • Ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη (δεν ξοδεύεται χρόνος στις μετακινήσεις προς την παραγωγή)
 • Αποφυγή λαθών κατά την παραγγελία (ξεχασμένα ή λάθος είδη, ποσότητες, συστατικά)
 • Αποφυγή λαθών κατά την εξόφληση λογαριασμού (ξεχασμένες παραγγελίες, λάθη στα τελικά σύνολα ή/και ρέστα)
 • Άμεση ανάγνωση ταμείων/πωλήσεων ημέρας (δεν ξοδεύουμε χρόνο στο κλείσιμο ημέρας, για αθροίσεις, καταμέτρηση χειρόγραφων σημειώσεων παραγγελιών)
 • Τήρηση αρχείου κερασμένων/εκπτώσεων, ώστε να ελέγχουμε καλύτερα την διαχείριση τους.
 • Τήρηση ημερήσιων αναφορών συνόλων, ώστε να ελέγχουμε καλύτερα και πιο απλά την πορεία των πωλήσεων μας
 • Τήρηση αρχείου αναλώσεων προσωπικού (με χρέωση κανονική, ειδική ή και καθόλου)
 • Πολλαπλές τιμές (κανονικές, “πακέτου”, συγκεκριμένων ωρών/ημερών)

Συνολική εικόνα καταστήματος με χρήση ενός τυπικού προγράμματος περιήγησης

(web browser, π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome κ.λπ.),

 • Προβολή, διαχείριση και κλείσιμο βαρδιών από απόσταση
 • Επεξεργασία τιμοκαταλόγων, χώρων καταστήματος, και χρηστών, απευθείας από το κεντρικό ή κινητή συσκευή, με αυτόματη ενημέρωση των τερματικών συσκευών
 • Απλοποίηση σύνδεσης με ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς

 

Επιπλέον δυνατότητες

 • Πολύ σταθερός και “ελαφρύς” server
 • Καμία απαίτηση αγοράς/εγκατάστασης άλλων πακέτων servers (π.χ. MSSQL)
 • Λειτουργία σε πάρα πολλά λειτουργικά συστήματα
 • Μηδενικό κόστος συντήρησης

Σύστημα παραγγελιοληψίας BarRest – Windows

Υποστηρίζει διαχείριση προϊόντων αποθήκης, Barcode scanner, συνδέεται με ταμειακή μηχανή και φορολογικό μηχανισμό. Το πρόγραμμα συνεργάζεται με το BOS (Back Office System) πρόγραμμα, ώστε να μπορεί να προσφέρει πλήρης κάλυψη σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εστιατόρια, Café bar, take away. Προσφέρει απόλυτη ελευθερία σε συνεργασία με το b.PosMOB και ευελιξία σε λειτουργικότητα σε ένα πλήρες ομογενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας με κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση.

συστήματα παραγγελιοληψίας

      Κεντρικές  δυνατότητες λογισμικού

 • Touch Screen και Smartphone clients: Ανάλογα με τις ανάγκες και τον χώρο μπορούν να επιλεγούν συνδυαστικές λύσεις φορητών τερματικών ή και σταθερών τερματικών με κεντρική και κοινή διαχείριση.
 • Barcode scanner: Εκτύπωση ετικετών και καταγραφή παραγγελίας για διαχείριση αποθήκης.
 • Πολλαπλές Αποθήκες: Online σύνδεση με πολλαπλές φυσικές ή εικονικές αποθήκες για την καλύτερη παρακολούθηση προϊόντων και παραγγελιών.
 • Σύνδεση με ταμειακή μηχανή και Φορολογικό Μηχανισμό: Αυτόματη εκτύπωση αποδείξεων
 • Συνοδευτικές εφαρμογές: Διαχείριση προσωπικού και βάρδιες, παρακολούθηση loyalty και πλήρες πρόγραμμα κρατήσεων (Reservations).
 • Floor plan: Τραπέζια σε κάτοψη Χώρου.
 • Εξαγωγή Δεδομένων: Διασύνδεση με το MS Excel και Adobe PDF για μεταφορά δεδομένων.

Επιπλέον δυνατότητες

 • Εισαγωγή δεδομένων από Οθόνη Αφής και Smartphones
 • Πλήρη Διαχείρηση Ειδών Αποθήκης και Παρακολούθηση Υπολοίπων και Κόστους
 • Παρακολούθηση των τραπεζιών ή των χώρων δουλειάς
 • Δυνατότητα διαχείρισης ανεξάντλητου αριθμού πελατών και ειδών πώλησης
 • Έκδοση τιμής προϊόντος με βάση τα κιλά (ζύγισμα)
 • Δυνατότητα αναβάθμισης του menu
 • Πολλαπλές δυνατότητες Εκτύπωσης παραγγελίας (Πλήρως παραμετροποιήσιμες)
 • Πλήρης έλεγχος των σερβιτόρων
 • Πλήρης έλεγχος της πορείας των παραγγελιών
 • Ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλών τιμοκαταλόγων image
 • Δυνατότητα κεράσματος
 • Δυνατότητα ένωσης τραπεζιών
 • Μεταφορά Παραγγελίας ή μέρους σε άλλο τραπέζι (Split)
 • Δυνατότητα κρατήσεων τραπεζιών
 • Δυνατότητα διαχείρισης ‘Ειδικών’ Πελατών και εκπτώσεων
 • Τιμολόγια και Παροχής υπηρεσιών
 • Πλήρης έλεγχος των παραγγελιών
 • Πλήρης έλεγχος των οικονομικών on-line
 • Πλήρη Στατιστική Ανάλυση μέσω αναφορών

Σύστημα παραγγελιοληψίας Delivery – Windows

Το Delivery πρόγραμμα συνδυάζεται με το Back Office System, πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει πλήρης κάλυψη σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εστιατόρια, Café bar, take away.

σύστημα delivery

      Κεντρικές  δυνατότητες λογισμικού

 • Αναγνώριση κλήσης πελάτη: Το πρόγραμμα μπορεί αυτόματα να καταχωρεί την παραγγελία στον πελάτη, όπου έχει ήδη απευθυνθεί στο παρελθόν στην επιχείρησή μας και έχουμε αποθηκεύσει τα στοιχεία του, άρα και το τηλέφωνό του.
 • Barcode scanner: Εκτύπωση ετικετών και καταγραφή παραγγελίας για διαχείριση αποθήκης.
 • Πολλαπλές Αποθήκες: Online σύνδεση με πολλαπλές φυσικές ή εικονικές αποθήκες για την καλύτερη παρακολούθηση προϊόντων και παραγγελιών.
 • Σύνδεση με ταμειακή μηχανή και Φορολογικό Μηχανισμό: Αυτόματη εκτύπωση αποδείξεων
 • Συνοδευτικές εφαρμογές: Διαχείριση προσωπικού και βάρδιες, παρακολούθηση loyalty και πλήρες πρόγραμμα κρατήσεων (Reservations).
 • Floor plan: Τραπέζια σε κάτοψη Χώρου.
 • Εξαγωγή Δεδομένων: Διασύνδεση με το MS Excel και Adobe PDF για μεταφορά δεδομένων.

Επιπλέον δυνατότητες

 • Εισαγωγή δεδομένων από Οθόνη Αφής και Smartphones
 • Πλήρη Διαχείρηση Ειδών Αποθήκης και Παρακολούθηση Υπολοίπων και Κόστους
 • Καρτέλα πελάτη και ιστορικά στατιστικά στοιχεία
 • Δυνατότητα διαχείρισης ανεξάντλητου αριθμού πελατών και ειδών πώλησης
 • Έκδοση τιμής προϊόντος με βάση τα κιλά (ζύγισμα)
 • Δυνατότητα αναβάθμισης του menu
 • Πολλαπλές δυνατότητες Εκτύπωσης παραγγελίας (πλήρως παραμετροποιήσιμες)
 • Πλήρης έλεγχος των διανομέων
 • Πλήρης έλεγχος της πορείας των παραγγελιών
 • Επιπλέον δυνατότητα του Delivery είναι η διαχείριση κέντρου λήψης παραγγελιών
 • Μέχρι 4 τηλεφωνικές γραμμές με δυνατότητα αναγνώρισης καλούντος
 • Πλήρη Στατιστική Ανάλυση μέσω αναφορών
 • Δυνατότητα διαχείρισης ‘Ειδικών’ Πελατών και εκπτώσεων
 • Τιμολόγια και Παροχής υπηρεσιών
 • Πλήρης έλεγχος των παραγγελιών
 • Πλήρης έλεγχος των οικονομικών on-line
 • Πλήρη Στατιστική Ανάλυση μέσω αναφορών

Επικοινωνία

Σβορώνου 70 Πειραιάς
ΤΚ: 18539

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

6947 290 294

2103009225

Επικοινωνία με MAIL:
info@clickorder.gr