λογισμικό παραγγελιοληψίας

λογισμικό παραγγελιοληψίας προσφορά
λογισμικό παραγγελιοληψίας προσφορές
λογισμικό παραγγελιοληψίας τιμή
λογισμικό παραγγελιοληψίας τιμές

λογισμικο παραγγελιοληψιας προσφορα
λογισμικο παραγγελιοληψιας προσφορες
λογισμικο παραγγελιοληψιας τιμη
λογισμικο παραγγελιοληψιας τιμες

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας προσφορά
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας προσφορές
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας τιμή
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας τιμές

προγραμμα παραγγελιοληψιας προσφορα
προγραμμα παραγγελιοληψιας προσφορες
προγραμμα παραγγελιοληψιας τιμη
προγραμμα παραγγελιοληψιας τιμες

εφαρμογές παραγγελιοληψίας

εφαρμογές παραγγελιοληψίας προσφορά
εφαρμογές παραγγελιοληψίας προσφορές
εφαρμογές παραγγελιοληψίας τιμή
εφαρμογές παραγγελιοληψίας τιμές

εφαρμογη παραγγελιοληψιας προσφορα
εφαρμογη παραγγελιοληψιας προσφορες
εφαρμογη παραγγελιοληψιας τιμη
εφαρμογη παραγγελιοληψιας τιμες

 

λογισμικό ασύρματης παραγγελιοληψίας

λογισμικό ασύρματης παραγγελιοληψίας προσφορά
λογισμικό ασύρματης παραγγελιοληψίας προσφορές
λογισμικό ασύρματης παραγγελιοληψίας τιμή
λογισμικό ασύρματης παραγγελιοληψίας τιμές

λογισμικο ασυρματης παραγγελιοληψιας προσφορα
λογισμικο ασυρματης παραγγελιοληψιας προσφορες
λογισμικο ασυρματης παραγγελιοληψιας τιμη
λογισμικο ασυρματης παραγγελιοληψιας τιμες

πρόγραμμα ασύρματης παραγγελιοληψίας

πρόγραμμα ασύρματης παραγγελιοληψίας προσφορά
πρόγραμμα ασύρματης παραγγελιοληψίας προσφορές
πρόγραμμα ασύρματης παραγγελιοληψίας τιμή
πρόγραμμα ασύρματης παραγγελιοληψίας τιμές

προγραμμα ασυρματης παραγγελιοληψιας προσφορα
προγραμμα ασυρματης παραγγελιοληψιας προσφορες
προγραμμα ασυρματης παραγγελιοληψιας τιμη
προγραμμα ασυρματης παραγγελιοληψιας τιμες

εφαρμογές ασύρματης παραγγελιοληψίας

εφαρμογές ασύρματης παραγγελιοληψίας προσφορά
εφαρμογές ασύρματης παραγγελιοληψίας προσφορές
εφαρμογές ασύρματης παραγγελιοληψίας τιμή
εφαρμογές ασύρματης παραγγελιοληψίας τιμές

εφαρμογη ασυρματης παραγγελιοληψιας προσφορα
εφαρμογη ασυρματης παραγγελιοληψιας προσφορες
εφαρμογη ασυρματης παραγγελιοληψιας τιμη
εφαρμογη ασυρματης παραγγελιοληψιας τιμες

 

λογισμικό delivery

λογισμικό delivery προσφορά
λογισμικό delivery προσφορές
λογισμικό delivery τιμή
λογισμικό delivery τιμές

λογισμικο delivery προσφορα
λογισμικο delivery προσφορες
λογισμικο delivery τιμη
λογισμικο delivery τιμες

πρόγραμμα delivery

πρόγραμμα delivery προσφορά
πρόγραμμα delivery προσφορές
πρόγραμμα delivery τιμή
πρόγραμμα delivery τιμές

προγραμμα delivery προσφορα
προγραμμα delivery προσφορες
προγραμμα delivery τιμη
προγραμμα delivery τιμες

εφαρμογές delivery

εφαρμογές delivery προσφορά
εφαρμογές delivery προσφορές
εφαρμογές delivery τιμή
εφαρμογές delivery τιμές

εφαρμογη delivery προσφορα
εφαρμογη delivery προσφορες
εφαρμογη delivery τιμη
εφαρμογη delivery τιμες

λογισμικό παραγγελιοληψίας delivery

λογισμικό παραγγελιοληψίας delivery προσφορά
λογισμικό παραγγελιοληψίας  delivery προσφορές
λογισμικό παραγγελιοληψίας  delivery τιμή
λογισμικό παραγγελιοληψίας  delivery τιμές

λογισμικο παραγγελιοληψιας delivery προσφορα
λογισμικο παραγγελιοληψιας delivery προσφορες
λογισμικο παραγγελιοληψιας delivery τιμη
λογισμικο παραγγελιοληψιας delivery τιμες

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας delivery

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας delivery προσφορά
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας delivery προσφορές
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας delivery τιμή
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας delivery τιμές

προγραμμα παραγγελιοληψιας delivery προσφορα
προγραμμα παραγγελιοληψιας delivery προσφορες
προγραμμα παραγγελιοληψιας delivery τιμη
προγραμμα παραγγελιοληψιας delivery τιμες

εφαρμογές παραγγελιοληψίας delivery

εφαρμογές παραγγελιοληψίας delivery προσφορά
εφαρμογές παραγγελιοληψίας delivery προσφορές
εφαρμογές παραγγελιοληψίας delivery τιμή
εφαρμογές παραγγελιοληψίας delivery τιμές

εφαρμογη παραγγελιοληψιας delivery προσφορα
εφαρμογη παραγγελιοληψιας delivery προσφορες
εφαρμογη παραγγελιοληψιας delivery τιμη
εφαρμογη παραγγελιοληψιας delivery τιμες

λογισμικό παραγγελιοληψίας windows

λογισμικό παραγγελιοληψίας windows προσφορά
λογισμικό παραγγελιοληψίας windows προσφορές
λογισμικό παραγγελιοληψίας windows τιμή
λογισμικό παραγγελιοληψίας windows τιμές

λογισμικο παραγγελιοληψιας windows προσφορα
λογισμικο παραγγελιοληψιας windows προσφορες
λογισμικο παραγγελιοληψιας windows τιμη
λογισμικο παραγγελιοληψιας windows τιμες

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας windows

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας windows προσφορά
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας windows προσφορές
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας windows τιμή
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας windows τιμές

προγραμμα παραγγελιοληψιας windows προσφορα
προγραμμα παραγγελιοληψιας windows προσφορες
προγραμμα παραγγελιοληψιας windows τιμη
προγραμμα παραγγελιοληψιας windows τιμες

εφαρμογές παραγγελιοληψίας windows

εφαρμογές παραγγελιοληψίας windows προσφορά
εφαρμογές παραγγελιοληψίας windows προσφορές
εφαρμογές παραγγελιοληψίας windows τιμή
εφαρμογές παραγγελιοληψίας windows τιμές

εφαρμογη παραγγελιοληψιας windows προσφορα
εφαρμογη παραγγελιοληψιας windows προσφορες
εφαρμογη παραγγελιοληψιας windows τιμη
εφαρμογη παραγγελιοληψιας windows τιμες

 

λογισμικό παραγγελιοληψίας pda

λογισμικό παραγγελιοληψίας pda προσφορά
λογισμικό παραγγελιοληψίας pda προσφορές
λογισμικό παραγγελιοληψίας pda τιμή
λογισμικό παραγγελιοληψίας pda τιμές

λογισμικο παραγγελιοληψιας pda προσφορα
λογισμικο παραγγελιοληψιας pda προσφορες
λογισμικο παραγγελιοληψιας pda τιμη
λογισμικο παραγγελιοληψιας pda τιμες

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας pda

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας pda προσφορά
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας pda προσφορές
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας pda τιμή
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας pda τιμές

προγραμμα παραγγελιοληψιας pda προσφορα
προγραμμα παραγγελιοληψιας pda προσφορες
προγραμμα παραγγελιοληψιας pda τιμη
προγραμμα παραγγελιοληψιας pda τιμες

εφαρμογές παραγγελιοληψίας pda

εφαρμογές παραγγελιοληψίας pda προσφορά
εφαρμογές παραγγελιοληψίας pda προσφορές
εφαρμογές παραγγελιοληψίας pda τιμή
εφαρμογές παραγγελιοληψίας pda τιμές

εφαρμογη παραγγελιοληψιας pda προσφορα
εφαρμογη παραγγελιοληψιας pda προσφορες
εφαρμογη παραγγελιοληψιας pda τιμη
εφαρμογη παραγγελιοληψιας pda τιμες

 

λογισμικό παραγγελιοληψίας android

λογισμικό παραγγελιοληψίας android προσφορά
λογισμικό παραγγελιοληψίας android προσφορές
λογισμικό παραγγελιοληψίας android τιμή
λογισμικό παραγγελιοληψίας android τιμές

λογισμικο παραγγελιοληψιας android προσφορα
λογισμικο παραγγελιοληψιας android προσφορες
λογισμικο παραγγελιοληψιας android τιμη
λογισμικο παραγγελιοληψιας android τιμες

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας android

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας android προσφορά
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας android προσφορές
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας android τιμή
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας android τιμές

προγραμμα παραγγελιοληψιας android προσφορα
προγραμμα παραγγελιοληψιας android προσφορες
προγραμμα παραγγελιοληψιας android τιμη
προγραμμα παραγγελιοληψιας android τιμες

εφαρμογές παραγγελιοληψίας android

εφαρμογές παραγγελιοληψίας android προσφορά
εφαρμογές παραγγελιοληψίας android προσφορές
εφαρμογές παραγγελιοληψίας android τιμή
εφαρμογές παραγγελιοληψίας android τιμές

εφαρμογη παραγγελιοληψιας android προσφορα
εφαρμογη παραγγελιοληψιας android προσφορες
εφαρμογη παραγγελιοληψιας android τιμη
εφαρμογη παραγγελιοληψιας android τιμες

 

λογισμικό παραγγελιοληψίας smartphone

λογισμικό παραγγελιοληψίας smartphone προσφορά
λογισμικό παραγγελιοληψίας smartphone προσφορές
λογισμικό παραγγελιοληψίας smartphone τιμή
λογισμικό παραγγελιοληψίας smartphone τιμές

λογισμικο παραγγελιοληψιας smartphone προσφορα
λογισμικο παραγγελιοληψιας smartphone προσφορες
λογισμικο παραγγελιοληψιας smartphone τιμη
λογισμικο παραγγελιοληψιας smartphone τιμες

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας smartphone

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας smartphone προσφορά
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας smartphone προσφορές
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας smartphone τιμή
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας smartphone τιμές

προγραμμα παραγγελιοληψιας smartphone προσφορα
προγραμμα παραγγελιοληψιας smartphone προσφορες
προγραμμα παραγγελιοληψιας smartphone τιμη
προγραμμα παραγγελιοληψιας smartphone τιμες

εφαρμογές παραγγελιοληψίας smartphone

εφαρμογές παραγγελιοληψίας smartphone προσφορά
εφαρμογές παραγγελιοληψίας smartphone προσφορές
εφαρμογές παραγγελιοληψίας smartphone τιμή
εφαρμογές παραγγελιοληψίας smartphone τιμές

εφαρμογη παραγγελιοληψιας smartphone προσφορα
εφαρμογη παραγγελιοληψιας smartphone προσφορες
εφαρμογη παραγγελιοληψιας smartphone τιμη
εφαρμογη παραγγελιοληψιας smartphone τιμες

 

λογισμικό παραγγελιοληψίας pos

λογισμικό παραγγελιοληψίας pos προσφορά
λογισμικό παραγγελιοληψίας pos προσφορές
λογισμικό παραγγελιοληψίας pos τιμή
λογισμικό παραγγελιοληψίας pos τιμές

λογισμικο παραγγελιοληψιας pos προσφορα
λογισμικο παραγγελιοληψιας pos προσφορες
λογισμικο παραγγελιοληψιας pos τιμη
λογισμικο παραγγελιοληψιας pos τιμες

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας pos

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας pos προσφορά
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας pos προσφορές
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας pos τιμή
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας pos τιμές

προγραμμα παραγγελιοληψιας pos προσφορα
προγραμμα παραγγελιοληψιας pos προσφορες
προγραμμα παραγγελιοληψιας pos τιμη
προγραμμα παραγγελιοληψιας pos τιμες

εφαρμογές παραγγελιοληψίας pos

εφαρμογές παραγγελιοληψίας pos προσφορά
εφαρμογές παραγγελιοληψίας pos προσφορές
εφαρμογές παραγγελιοληψίας pos τιμή
εφαρμογές παραγγελιοληψίας pos τιμές

εφαρμογη παραγγελιοληψιας pos προσφορα
εφαρμογη παραγγελιοληψιας pos προσφορες
εφαρμογη παραγγελιοληψιας pos τιμη
εφαρμογη παραγγελιοληψιας pos τιμες

λογισμικό παραγγελιοληψίας point of sales

λογισμικό παραγγελιοληψίας point of sales προσφορά
λογισμικό παραγγελιοληψίας point of sales προσφορές
λογισμικό παραγγελιοληψίας point of sales τιμή
λογισμικό παραγγελιοληψίας point of sales τιμές

λογισμικο παραγγελιοληψιας point of sales προσφορα
λογισμικο παραγγελιοληψιας point of sales προσφορες
λογισμικο παραγγελιοληψιας point of sales τιμη
λογισμικο παραγγελιοληψιας point of sales τιμες

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας point of sales

πρόγραμμα παραγγελιοληψίας point of sales προσφορά
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας point of sales προσφορές
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας point of sales τιμή
πρόγραμμα παραγγελιοληψίας point of sales τιμές

προγραμμα παραγγελιοληψιας point of sales προσφορα
προγραμμα παραγγελιοληψιας point of sales προσφορες
προγραμμα παραγγελιοληψιας point of sales τιμη
προγραμμα παραγγελιοληψιας point of sales τιμες

εφαρμογές παραγγελιοληψίας point of sales

εφαρμογές παραγγελιοληψίας point of sales προσφορά
εφαρμογές παραγγελιοληψίας point of sales προσφορές
εφαρμογές παραγγελιοληψίας point of sales τιμή
εφαρμογές παραγγελιοληψίας point of sales τιμές

εφαρμογη παραγγελιοληψιας point of sales προσφορα
εφαρμογη παραγγελιοληψιας point of sales προσφορες
εφαρμογη παραγγελιοληψιας point of sales τιμη
εφαρμογη παραγγελιοληψιας point of sales τιμες

λογισμικό εστίασης pos

λογισμικό εστίασης pos προσφορά
λογισμικό εστίασης pos προσφορές
λογισμικό εστίασης pos τιμή
λογισμικό εστίασης pos τιμές

λογισμικο εστιασης pos προσφορα
λογισμικο εστιασης pos προσφορες
λογισμικο εστιασης pos τιμη
λογισμικο εστιασης pos τιμες

πρόγραμμα εστίασης pos

πρόγραμμα εστίασης pos προσφορά
πρόγραμμα εστίασης pos προσφορές
πρόγραμμα εστίασης pos τιμή
πρόγραμμα εστίασης pos τιμές

προγραμμα εστιασης pos προσφορα
προγραμμα εστιασης pos προσφορες
προγραμμα εστιασης pos τιμη
προγραμμα εστιασης pos τιμες

εφαρμογές εστίασης pos

εφαρμογές εστίασης pos προσφορά
εφαρμογές εστίασης pos προσφορές
εφαρμογές εστίασης pos τιμή
εφαρμογές εστίασης pos τιμές

εφαρμογη εστιασης pos προσφορα
εφαρμογη εστιασης pos προσφορες
εφαρμογη εστιασης pos τιμη
εφαρμογη εστιασης pos τιμες

Λογισμικό παραγγελιοληψίας Android

Ευέλικτη εφαρμογή μέσω ANDROID συσκευών, που προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης & ταχείας εξυπηρέτησης πολλαπλών παραγγελιών.

Ασύρματη λειτουργία χωρίς διακοπές και περιττές καθυστερήσεις. Ξεχάστε τα ακριβά και δυσεύρετα PDA!  Παρέχεται η επιλογή χρήσης εικονικών εκτυπωτών για μείωση κόστους.

Λογισμικό παραγγελιοληψίας Windows

Η εφαρμογή είναι κατάλληλα σχεδιασμένη, ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον αυτοματισμό και τη μηχανογράφιση χώρων εστίασης.

Καλύπτει πλήρως τη διαδικασία παραγγελιοληψίας, υποστηρίζοντας λειτουργίες που εξασφαλίζουν γρήγορη & αποτελεσματική διεκπαιρέωση των επιχειρησιακών εργασιών.

Λογισμικό παραγγελιοληψίας Delivery

Η εφαρμογή Delivery έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες επιχειρήσεων διανομής φαγητού, όπως ψητοπωλεία, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, fast food.

Υποστηρίζει αναγνώριση κλήσης, χρήση χαρτών Google, έλεγχο πελατολογίου & διανομέα. Συνδέεται με ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό. Το καλύτερο λογισμικό διανομής φαγητού – delivery στην αγορά!

Προσφορές

Σύστημα Android

Χωρίς χρήση Η/Υ

Smartphone + Εφαρμογή

Κεραία + Virtual Printer

Εγκατάσταση-Εκπαίδευση

Λεπτομέρειες

Σύστημα Windows

Με χρήση Η/Υ

Windows Phone + Εφαρμογή + Κεραία

PC + Οθόνη + Εκτυπωτής + Εφαρμογή

Εγκατάσταση-Εκπαίδευση

Λεπτομέρειες

Σύστημα Delivery

Με αναγνώριση κλήσης

PC + Οθόνη + Εφαρμογή

Αναγνώριση κλήσης + Θερμικός Εκτυπωτής

Εγκατάσταση-Εκπαίδευση

Λεπτομέρειες

Λογισμικό παραγγελιοληψίας Android

Η εφαρμογή για φορητά τερματικά android αναπτύχθηκε για να καλύψει τις βασικές απαιτήσεις παραγγελιοληψίας όλων των επιχειρήσεων τύπου εστιατορίου ή καφέ χωρίς πολυπλοκότητα. Σε αντίθεση με τα περισσότερα προγράμματα της αγοράς δεν χρειάζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή για να λειτουργήσει. Όλη η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στο android smartphone, εμείς στέλνουμε την παραγγελίας μας και αυτή εκτυπώνεται στους θερμικούς εκτυπωτές μας.  Δεν χρειάζεται αγορά PDA. Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε smartphone ή tablet με λειτουργικό σύστημα Android.

ασύρματη παραγγελιοληψία

      Κεντρικές  δυνατότητες λογισμικού

 • Ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη (δεν ξοδεύεται χρόνος στις μετακινήσεις προς την παραγωγή)
 • Αποφυγή λαθών κατά την παραγγελία (ξεχασμένα ή λάθος είδη, ποσότητες, συστατικά)
 • Αποφυγή λαθών κατά την εξόφληση λογαριασμού (ξεχασμένες παραγγελίες, λάθη στα τελικά σύνολα ή/και ρέστα)
 • Άμεση ανάγνωση ταμείων/πωλήσεων ημέρας (δεν ξοδεύουμε χρόνο στο κλείσιμο ημέρας, για αθροίσεις, καταμέτρηση χειρόγραφων σημειώσεων παραγγελιών)
 • Τήρηση αρχείου κερασμένων/εκπτώσεων, ώστε να ελέγχουμε καλύτερα την διαχείριση τους.
 • Τήρηση ημερήσιων αναφορών συνόλων, ώστε να ελέγχουμε καλύτερα και πιο απλά την πορεία των πωλήσεων μας
 • Τήρηση αρχείου αναλώσεων προσωπικού (με χρέωση κανονική, ειδική ή και καθόλου)
 • Πολλαπλές τιμές (κανονικές, “πακέτου”, συγκεκριμένων ωρών/ημερών)

Συνολική εικόνα καταστήματος με χρήση ενός τυπικού προγράμματος περιήγησης

(web browser, π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome κ.λπ.),

 • Προβολή, διαχείριση και κλείσιμο βαρδιών από απόσταση
 • Επεξεργασία τιμοκαταλόγων, χώρων καταστήματος, και χρηστών, απευθείας από το κεντρικό ή κινητή συσκευή, με αυτόματη ενημέρωση των τερματικών συσκευών
 • Απλοποίηση σύνδεσης με ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς

 

Επιπλέον δυνατότητες

 • Πολύ σταθερός και “ελαφρύς” server
 • Καμία απαίτηση αγοράς/εγκατάστασης άλλων πακέτων servers (π.χ. MSSQL)
 • Λειτουργία σε πάρα πολλά λειτουργικά συστήματα
 • Μηδενικό κόστος συντήρησης

Λογισμικό παραγγελιοληψίας BarRest – Windows

Υποστηρίζει διαχείριση προϊόντων αποθήκης, Barcode scanner, συνδέεται με ταμειακή μηχανή και φορολογικό μηχανισμό. Το πρόγραμμα συνεργάζεται με το BOS (Back Office System) πρόγραμμα, ώστε να μπορεί να προσφέρει πλήρης κάλυψη σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εστιατόρια, Café bar, take away. Προσφέρει απόλυτη ελευθερία σε συνεργασία με το b.PosMOB και ευελιξία σε λειτουργικότητα σε ένα πλήρες ομογενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας με κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση.

λογισμικό παραγγελιοληψίας

      Κεντρικές  δυνατότητες λογισμικού

 • Touch Screen και Smartphone clients: Ανάλογα με τις ανάγκες και τον χώρο μπορούν να επιλεγούν συνδυαστικές λύσεις φορητών τερματικών ή και σταθερών τερματικών με κεντρική και κοινή διαχείριση.
 • Barcode scanner: Εκτύπωση ετικετών και καταγραφή παραγγελίας για διαχείριση αποθήκης.
 • Πολλαπλές Αποθήκες: Online σύνδεση με πολλαπλές φυσικές ή εικονικές αποθήκες για την καλύτερη παρακολούθηση προϊόντων και παραγγελιών.
 • Σύνδεση με ταμειακή μηχανή και Φορολογικό Μηχανισμό: Αυτόματη εκτύπωση αποδείξεων
 • Συνοδευτικές εφαρμογές: Διαχείριση προσωπικού και βάρδιες, παρακολούθηση loyalty και πλήρες πρόγραμμα κρατήσεων (Reservations).
 • Floor plan: Τραπέζια σε κάτοψη Χώρου.
 • Εξαγωγή Δεδομένων: Διασύνδεση με το MS Excel και Adobe PDF για μεταφορά δεδομένων.

Επιπλέον δυνατότητες

 • Εισαγωγή δεδομένων από Οθόνη Αφής και Smartphones
 • Πλήρη Διαχείρηση Ειδών Αποθήκης και Παρακολούθηση Υπολοίπων και Κόστους
 • Παρακολούθηση των τραπεζιών ή των χώρων δουλειάς
 • Δυνατότητα διαχείρισης ανεξάντλητου αριθμού πελατών και ειδών πώλησης
 • Έκδοση τιμής προϊόντος με βάση τα κιλά (ζύγισμα)
 • Δυνατότητα αναβάθμισης του menu
 • Πολλαπλές δυνατότητες Εκτύπωσης παραγγελίας (Πλήρως παραμετροποιήσιμες)
 • Πλήρης έλεγχος των σερβιτόρων
 • Πλήρης έλεγχος της πορείας των παραγγελιών
 • Ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλών τιμοκαταλόγων image
 • Δυνατότητα κεράσματος
 • Δυνατότητα ένωσης τραπεζιών
 • Μεταφορά Παραγγελίας ή μέρους σε άλλο τραπέζι (Split)
 • Δυνατότητα κρατήσεων τραπεζιών
 • Δυνατότητα διαχείρισης ‘Ειδικών’ Πελατών και εκπτώσεων
 • Τιμολόγια και Παροχής υπηρεσιών
 • Πλήρης έλεγχος των παραγγελιών
 • Πλήρης έλεγχος των οικονομικών on-line
 • Πλήρη Στατιστική Ανάλυση μέσω αναφορών

Λογισμικό παραγγελιοληψίας Delivery – Windows

Το Delivery πρόγραμμα συνδυάζεται με το Back Office System, πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει πλήρης κάλυψη σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εστιατόρια, Café bar, take away.

λογισμικο παραγγελιοληψιας

      Κεντρικές  δυνατότητες λογισμικού

 • Αναγνώριση κλήσης πελάτη: Το πρόγραμμα μπορεί αυτόματα να καταχωρεί την παραγγελία στον πελάτη, όπου έχει ήδη απευθυνθεί στο παρελθόν στην επιχείρησή μας και έχουμε αποθηκεύσει τα στοιχεία του, άρα και το τηλέφωνό του.
 • Barcode scanner: Εκτύπωση ετικετών και καταγραφή παραγγελίας για διαχείριση αποθήκης.
 • Πολλαπλές Αποθήκες: Online σύνδεση με πολλαπλές φυσικές ή εικονικές αποθήκες για την καλύτερη παρακολούθηση προϊόντων και παραγγελιών.
 • Σύνδεση με ταμειακή μηχανή και Φορολογικό Μηχανισμό: Αυτόματη εκτύπωση αποδείξεων
 • Συνοδευτικές εφαρμογές: Διαχείριση προσωπικού και βάρδιες, παρακολούθηση loyalty και πλήρες πρόγραμμα κρατήσεων (Reservations).
 • Floor plan: Τραπέζια σε κάτοψη Χώρου.
 • Εξαγωγή Δεδομένων: Διασύνδεση με το MS Excel και Adobe PDF για μεταφορά δεδομένων.

Επιπλέον δυνατότητες

 • Εισαγωγή δεδομένων από Οθόνη Αφής και Smartphones
 • Πλήρη Διαχείρηση Ειδών Αποθήκης και Παρακολούθηση Υπολοίπων και Κόστους
 • Καρτέλα πελάτη και ιστορικά στατιστικά στοιχεία
 • Δυνατότητα διαχείρισης ανεξάντλητου αριθμού πελατών και ειδών πώλησης
 • Έκδοση τιμής προϊόντος με βάση τα κιλά (ζύγισμα)
 • Δυνατότητα αναβάθμισης του menu
 • Πολλαπλές δυνατότητες Εκτύπωσης παραγγελίας (πλήρως παραμετροποιήσιμες)
 • Πλήρης έλεγχος των διανομέων
 • Πλήρης έλεγχος της πορείας των παραγγελιών
 • Επιπλέον δυνατότητα του Delivery είναι η διαχείριση κέντρου λήψης παραγγελιών
 • Μέχρι 4 τηλεφωνικές γραμμές με δυνατότητα αναγνώρισης καλούντος
 • Πλήρη Στατιστική Ανάλυση μέσω αναφορών
 • Δυνατότητα διαχείρισης ‘Ειδικών’ Πελατών και εκπτώσεων
 • Τιμολόγια και Παροχής υπηρεσιών
 • Πλήρης έλεγχος των παραγγελιών
 • Πλήρης έλεγχος των οικονομικών on-line
 • Πλήρη Στατιστική Ανάλυση μέσω αναφορών

Επικοινωνία

Σβορώνου 70 Πειραιάς
ΤΚ: 18539
info@clickorder.gr

6947 290 294
2167 005 586

Επισυνάψτε τις απαιτήσεις σας εάν τις έχετε σε αρχείο

Μόνο αρχεία .pdf | .doc | .docx έως 4 MB

Please leave this field empty.